Ersin Şahin - Grafik Tasarımın Sosyal ve Kültürel Yansımaları

505 İzleme

Görsel İletişim ve Reklamın Sosyo-Kültürel Etkileri

Reklamın başlangıcı ortaçağ tellallarına dayansa da asıl gelişimini 20. Yüzyılda ve grafik-tasarım alanındaki gelişmelere borçludur. Grafik-tasarım bilhassa reklam üzerinden sanatın bütün biçimlerine ve hayatın bütün alanlarına girmiş, günden güne de görsel iletişimin kodlarını yeniden belirlemiştir. Bu etkinlikle amaçlanan, grafik-tasarımın ve reklam sektörünün kodlarını ortaya koymak ve hayatımızın her karesinde yansıması olan bu iki alanın sosyo-kültürel alandaki tezahürleri hakkında soruşturmalar yapmaktır.

KONUKLAR:

1- Ersin ŞAHİN: Grafik-tasarımın sosyal ve kültürel yansımaları

2- Suat GÜRSÖZLÜ: Reklam tasarımında görsel kodlar

3- İlhami ATMACA: Reklamın Sosyo-Kültürel Etkileri

TARİH: 18 ŞUBAT 2017 SAAT: 11:00-14:00

YER: İSTANBUL TASARIM MERKEZİ

Ersin Şahin DİĞER VİDEOLARI